38. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU'NA HOŞGELDİNİZ

2019 yılında 38.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsünce 19-23 Nisan 2019 tarihleri arasında Denizli-Pamukkale, Richmond Termal Hotel’de gerçekleştirilecektir.

1979 yılında Marmaris’te mütevazı bir otelde başlayan Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumları gelecek sene kırkıncı yılına ulaşmış olacaktır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsünün düzenlediği ilk sempozyuma katkı veren onbir üniversite ve akademimizin, altmış kişiyi biraz geçen sayıdaki öğretim üye ve yardımcısı belki de tarihi bir başlangıçta olduklarını düşünmemişlerdi.

Kırkıncı yılında, sempozyum bayrağı yine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü tarafından devralınmıştır. 38.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, "Kırk Yılın Muhasebesi ve Yeni Hayallerimiz" olarak belirlenen sempozyumun ana temasındaki temel amaç, sempozyumların başlangıcından bu yana geldiğimiz noktayı gözden geçirmek, özellikle bugünümüzü incelemek ve daha da önemlisi öncelikle genç akademisyenlerin gelecek hayallerini konuşmaktır.

Aynen kahvenin kırk yıl hatırı olduğu gibi TMES de kırk yılını tamamlayarak gelenekler içerisinde yer almıştır. Ülkemizde bir bilimsel organizasyonun bu süreyi tamamlayıp yeni bir döneme açılabilmesi ilk kez Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumları ile yaşanmaktadır.

Takip eden yıllarda İstanbul, Ege, Gazi (Ankara İTİA), Marmara (İstanbul İTİA), Anadolu, Ankara, Uludağ, Dokuz Eylül, Hacettepe, Süleyman Demirel, Celal Bayar, Kocaeli, Muğla, Galatasaray ve Selçuk üniversiteleri bayrağı bir veya birden fazla taşıyarak bu kırk yıla büyük emek vermişlerdir. Bu uzun geçmişte yüksek öğretim kurumlarımızda yeniden yapılandırmalar olmuş, bazılarının adı, bazılarının bölümlenmeleri değişmiş, ancak sempozyumlara gösterilen ilgi hep sürmüştür.

Amacımız özellikle genç akademisyenleri, ülkemizin muhasebeye emek veren tüm üniversitelerini ağırlamak ve belki hatırı bir kırk yıl daha sürecek bir acı kahve daha sunabilmektir. Bunu da ancak tüm muhasebe eğitimcilerinin katkısıyla yapabileceğimize inanıyoruz. Toplantımızda akademisyenlerin yanısıra, meslek mensuplarını, meslek kuruluşu ve düzenleyici kuruluşların ve iş hayatının temsilcilerini de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Prof.Dr.Göksel Yücel
Muhasebe Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr.Fatih Yılmaz
Sempozyum Başkanı

TÜRKİYE MUHASEBE ENSTİTÜSÜ - KIRKINCI YIL - 1979-2019 TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMLARI
 • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
  01 Aralık 2018
 • Bildiri Sonuçları Gönderim Tarihi
  07 Ocak 2019
 • Tam Metin Bildiri Son Gönderim Tarihi
  08 Şubat 2019
 • Bildiri Sahipleri için Son Kayıt Tarihi
  15 Şubat 2019
 • Sempozyum Erken Kayıt için Son Tarihi
  15 Mart 2019