XL. YIL
XXXVIII. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

19-23 Nisan 2019
Richmond Pamukkale Thermal - Pamukkale / Denizli

SEMPOZYUM PROGRAMI

19 NİSAN 2019 - CUMA

14:00 OTELE GİRİŞ VE KAYIT İŞLEMLERİ

20 NİSAN 2019 - CUMARTESİ
"KIRK YILIN MUHASEBESİ"

8:55 - 9:00 Hoşgeldiniz
Prof. Dr. Göksel YÜCEL, İÜİF Muhasebe Enstitüsü Müdürü
9:00 - 9:40

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
AÇILIŞ KONUŞMALARI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
A.Masis YONTAN, TÜRMOB Genel Başkanı
Yücel AKDEMİR, İSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı
Sabri TÜMER, İstanbul YMMO Oda Sekreteri
Himmet YAVAŞ, Denizli SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Can ŞIMGA MUĞAN, MÖDAV Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, MUFAD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Recep PEKDEMİR, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Fatih YILMAZ, Sempozyum Başkanı

9:40 - 10:20 SEMPOZYUM SUNUŞ BİLDİRİSİ
Prof.Dr.Mustafa A. AYSAN
10:20 - 10:50 "DÜNÜMÜZ" ÖZEL OTURUMU
Prof.Dr.Ersin GÜREDİN ve Prof.Dr.Ömer LALİK
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Peyami ÇARIKÇIOĞLU
10:50 - 11:05 KAHVE MOLASI
11:05 - 12:05

BİLDİRİ SUNUMLARI: "TÜRKİYE'DE MUHASEBENİN VE MUHASEBE EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ"
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Münir ŞAKRAK

Muhasebe Meslek Örgütlenmesinin Türkiye'deki Tarihi ve TÜRMOB'un Mesleki Eğitimdeki Yeri
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet UTKU, Dr.Emin KURTCEBE

UFRS'nin Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi ve UFRS'ye Geçişin Firmaların Finansal Performansları Üzerindeki Etkileri
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf KAYA, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet UTKU

1979 - 2018 Yılları Arasında Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumlarında Sunulan Bildirilerin Metodolojilerinin İncelenmesi
Prof.Dr.Seçkin GÖNEN, Mithat RASGEN

12:05 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 13:30 "Ortadoğu ve Batı Avrupa Muhasebe Kültür Dengeleri"
Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
13:30 - 14:30

BİLDİRİ SUNUMLARI: "TÜRKİYE'DE MUHASEBENİN VE MUHASEBE EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ"
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ercan BAYAZITLI

Ticaret Ortaokulları ve Ticaret Liselerinin Cumhuriyetin İlk Kırk Yılındaki Gelişimi (1923 -1959)
Prof.Dr.Batuhan GÜVEMLİ, Öğr.Grv.Dr.Muhsin ASLAN

Ezerskiy'in Muhasebede Önerdiği Üçlü Kayıt Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme
Prof.Dr.Yıldız AYANOĞLU,Prof.Dr.Serap YANIK,Arş.Grv.Gulnur SULTANKHANOVA

2013-2018 Yılları Arasında Türkiye'de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Arş.Grv.Elif Tuğba ŞAHİN, Öğr.Grv.Funda KARAASLANOĞLU

15:00 - 18:00 PAMUKKALE VE HİERAPOLİS GEZİSİ
18:00 - 19:00 SERBEST ZAMAN
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 DOKSANLAR GECESİ

21 NİSAN 2019 - PAZAR
"BUGÜNÜMÜZ"

9:00 - 9:30 "BUGÜNÜMÜZ" ÖZEL OTURUMU
Prof.Dr.Haluk SÜMER ve Prof.Dr.Metin SAĞMANLI

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Cengiz ERDAMAR
9:30 - 10:30

BİLDİRİ SUNUMLARI: "TÜRKİYE'DE MUHASEBE EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMU"
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Cemal İBİŞ

Dijital Bir Dünyada Muhasebenin Dönüşümü ve Yeni Eğilimler: Bulut ve Sosyal Medya
Doç.Dr.R. Şebnem YAŞAR

Muhasebe Eğitiminde Yetkinlik Arayışı: Uluslararası Eğitim Standartları ve Türkiye'de Muhasebe Eğitimi
Dr.Öğr.Üyesi Burak ÖZDOĞAN, Arş.Grv.Batuhan F. MOLLAOĞULLARI

Muhasebe Eğitim Sürecinde Gereksinimler
Dr.Öğr.Üyesi Birsel SABUNCU

10:30 - 10:45 KAHVE MOLASI
10:45 - 11:30 "Maliyet Muhasebesi Eğitiminde Sınıf İçi Simülasyon"
Prof.Dr.Süleyman YÜKÇÜ

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ganite KURT
11:30 - 12:30

BİLDİRİ SUNUMLARI: "TÜRKİYE'DE MUHASEBE EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMU"
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ahmet Vecdi CAN

Türkiye'deki Üniversitelerin Muhasebe Eğitimi Açısından İncelenmesi
Doç.Dr.Mustafa Gürol DURAK, Dr.Öğr.Üyesi Ece ACAR, Dr.Öğr.Grv. Bengü YARDIMCI

Yönetim Muhasebesi Eğitiminde Standart Maliyet Yöntemi ve Doğrusal Programlama İlişkisi
Öğr.Grv.Dr.Tolga YEŞİL

Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Dr.Öğr.Üyesi Büşra TOSUNOĞLU, Doç.Dr.Selim CENGİZ, Zafer ANADOLU

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00

BİLDİRİ SUNUMLARI: "TÜRKİYE'DE MUHASEBE EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMU"
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Selahattin KARABINAR

Fakültelerdeki İşletme Bölümlerinde Verilen Finansal Muhasebe Derslerinin İçerik ve Kapsam Yönünden Değerlendirilmesi: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma
Dr.Öğr.Üyesi Anıl GACAR

Türkiye'de Muhasebe Eğitimi: Lisans Müfredatlarının İncelenmesi
Dr.Öğr.Üyesi Büşra TOSUNOĞLU, Doç.Dr.Selim CENGİZ

Türkiye'de Muhasebe ve Muhasebe - Finansman Doktora Programlarındaki Derslere Yönelik Mevcut Durum Analizi ve Bir Model Önerisi
Arş.Grv.Dr.Mustafa OĞUZ, Prof.Dr.Hüseyin AKAY

2019'da Türkiye'nin Muhasebe Eğitimi ve Uygulamalarındaki Konumu ve TR 33 Bölgesinde Bir Uygulama
Dr.Öğr.Üyesi İsmail AYDEMİR

15:00 - 15:30 "Hayatın Renkleri Fotoğraf Sunumu"
Prof.Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 17:00

BİLDİRİ SUNUMLARI: "TÜRKİYE'DE MUHASEBE EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMU"
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ümmühan ASLAN

Proje Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Bütçesiz Yönetim Örneği: Çevik Model
Hüseyin YEŞİL, Prof.Dr.Figen ÖKER TÜRÜDÜOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Hümeyra ADIGÜZEL

Muhasebe Eğitiminde Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Kullanılması
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜNLÜK, Prof.Dr.Bilal DUMAN

Muhasebe Eğitimi Alan Lisans ve Önlisans Mezunlarının İşletmelerin Beklentileri Açısından Değerlendirilmesi: Literatür Araştırması
Öğr.Grv.Dr.Tuğba DÖLEN, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR

17:00 - 19:00 SERBEST ZAMAN
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 KIDEMLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE KAHVE SOHBETİ
Moderatör: Prof.Dr.Ahmet Hayri DURMUŞ

Prof.Dr.Mustafa A. AYSAN
Prof.Fikret ÖCAL
Prof.Dr.Ümit ATAMAN
Prof.Dr.Tuna TANER
Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ
Prof.Dr.Vural AKARÇAY
Prof.Dr.Nalan AKDOĞAN

22 NİSAN 2019 - PAZARTESİ
"HAYALLERİMİZ"

9:00 - 9:30
"GELECEĞİMİZ" ÖZEL OTURUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ PANELİ
Nevzat GÜNGÖR, Destan Halit AKBULUT, Dr.Sinem ATEŞ
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ahmet YÜKSEL
9:30 - 11:30

BİLDİRİ SUNUMLARI: "TÜRKİYE'DE MUHASEBENİN VE MUHASEBE EĞİTİMİNİN GELECEĞİ"
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Semra ÖNCÜ

Türkiye'de İç Denetimin Dünü, Bugünü ve Yarını: TİDE'nin İç Denetimin Gelişimi ve Geleceğindeki Rolü
Gürdoğan YURTSEVER, Ethem YENİGÜN

Z Kuşağının Muhasebe Eğitimi : Muhasebe 4.0
Dr.Şafak AĞDENİZ, Dr.Öğr.Üyesi Duygu Şengül ÇELİKAY

Muhasebe Eğitiminde Yeni Teknolojiler: Hologram Tekniği
Dr.Öğr.Üyesi Osman Nuri ŞAHİN, Prof.Dr.Süleyman UYAR

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Dursun ARIKBOĞA

Günümüz Muhasebe ve Denetim Eğitimi Perspektifinden Geleceğin Denetim Anlayışına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan ÇARIKÇI, Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Sami ÖZTÜRK

Endüstriyel 4.0'te Muhasebeci ve Muhasebe
Doç.Dr.İpek TÜRKER

Muhasebe Mesleğinin Geleceği ve Gelecek İçin Öğrenme Metodları
Filiz DEMİRÖZ-ACCA

11:30 - 11:45 KAHVE MOLASI
11:45 - 12:45 KAPANIŞ PANELİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Emin ARAT

Alpaslan TOMUŞ, Mikro Yazılım Genel Müdürü
Fatih SELÇUK, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Uzmanı
Prof.Dr.İdil KAYA
Muharrem Karataş, KPMG Türkiye
Prof.Dr.Ülkü ERGUN

12:45 - 13:15 KAPANIŞ KONUŞMASI VE BAYRAK TESLİMİ
13:15 - 13:30 SEMPOZYUM AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
13:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 18:30 BULDAN GEZİSİ
18:30 - 19:30 SERBEST ZAMAN
19:30 GALA YEMEĞİ

23 NİSAN 2019 - SALI

12:00 OTELDEN AYRILIŞ
PROGRAMIN İNDİRİLEBİLİR HALİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ