XL. YIL
XXXVIII. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

19-23 Nisan 2019
Richmond Pamukkale Thermal - Pamukkale / Denizli

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Gönderilen çalışmalar, MS Word 07 ve üstü programla, A4 boyutlu kağıda "Times New Roman" yazı karakteriyle yazılmalıdır. Çalışmanın tamamı 1.5 aralıklı, 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 2. Çalışmalar, Başlık (Türkçe ve İngilizce), Öz (Türkçe ve İngilizce), Anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), JEL Sınıflandırması, Ana metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), Kaynaklar ve varsa ekler bölümlerini içermelidir. Word dosyasında yazar ismi belirtilmeyecektir.
 3. Çalışmanın ilk sayfasında çalışmanın başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 11 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarların yalnızca ad ve soyadı 9 punto ile koyu olarak ve sağa dayalı şekilde yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları sırasıyla yazılmalı; ünvanları, kurum bilgileri ve e-mail adresleri dipnotta 9 punto ile ve italik olarak verilmelidir. Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında 200-250 kelimeden oluşan "ÖZ", onun altında en az üç, en fazla beş adet "Anahtar Kelimeler" ve anahtar kelimelerin hemen altında ise makalenin hangi JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırmasına girdiğini belirten en az bir adet JEL Sınıflandırması, 8 punto ile ve sola yaslı olarak yazılmış olmalıdır. Makalenin konu başlığına uygun jel sınıflandırması http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html adresinden incelenebilir.
 4. Türkçe öz, anahtar kelimeler ve JEL sınıflandırmasının hemen altında, İngilizce Başlık, Öz (Abstract), Anahtar Kelimeler (Keywords) ve JEL Sınıflandırması(JEL Classification) aynı kurallara uyularak yazılmalıdır. Açıklamalar veya teşekkür notları dipnot şeklinde yazılabilir. Dipnotlar 8 punto ile ve italik harfler ile yazılacaktır.
 5. Çalışmada Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce öz, anahtar kelimeler ve JEL Sınıflandırması ilk sayfaya sığacak şekilde düzenlenmeli ikinci sayfa Girişten itibaren başlamalıdır. Çalışma Giriş sayfasından itibaren 10 punto olarak, başlıklar, grafik ve tablolar hariç iki yana yaslı ve paragraf başlarında "Tab” verilerek yazılmalıdır.
 6. Sayfa sağ, sol üst taraftan 2,5 cm alt taraftan 3 cm boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalıdır.
 7. Giriş, Gelişme, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler başlıkları, her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde sola dayalı ve bir "tab" verilerek yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Gelişme kısmındaki alt bölüm başlıkları koyu, yine her kelimenin baş harfi büyük ve sola dayalı ve bir "tab" verilmiş olarak yazılmalı ve Giriş de dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar yine koyu, kelimelerin baş harfleri büyük ve bir "tab” verilerek 1.1, 1.2, 2.1 şeklinde ve sırayla numaralandırılmalıdır.
 8. Tablolar ve Grafikler; tablolar ayrı, grafikler ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar sırasına göre numaralandırılmalı (Tablo 1: ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve her kelimenin baş harfi büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir. Tablo, grafik, şekillerin başlıkları 9 punto ile üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır.
 9. Metin içinde kaynak gösterimi ile ilgili alternatif durumlar aşağıda gösterilmiştir;
  Metin içinde atıfların kaynak gösterimi; Tek yazar olduğu durumlarda örnek; ......belirtilmiştir (Çelik, 2014:20) veya Çelik (2014:20)'de ortaya koyulan...
  Çift yazar olduğu durumlarda örnek; ......göstermektedir (Bruno ve Howel, 2010:8-10) veya Bruno ve Howel (2010:8-10)'un vurguladığı gibi...
  Çok yazar olduğu durumlarda örnek; ......göstermektedir (Çelik vd., 2010: 42).
  Birden fazla kaynak olduğu durumlarda; ......göstermektedir (Black, 2010:12; Julias, 2011:87).
 10. Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalı, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, 10 punto olarak, satırlar arasında boşluk verilmeden, "tek" satır aralığı ile aşağıda belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Kaynakçanın düzenlenmesinde American Psychological Association(APA) stili benimsenmelidir. Gönderilen makaleler buna uygun olarak düzenlenmelidir.

  Makale için örnek kaynak gösterimi
  Tek yazarlı;
  Zhang, W. (2015). Values Of Land And Renewable Resources In A Three-Sector Economic Growth Model. Studies In Business & Economics, 10(1), 156-186.
  Birden çok yazarlı;
  Seok-Woo, K., ve Adler, P. S. (2014). Social Capital: Maturation Of A Field Of Research. Academy Of Management Review, 39(4), 412-422. doi:10.5465/amr.2014.0210.

  Kitap için örnek kaynak gösterimi
  Tek yazarlı;
  Ionescu, L. (2012). The Influence and Effects of Bureaucracy and Corruption on Economic Growth. New York: Addleton Academic Publishers.
  Birden çok yazarlı;
  Wang, D., Wang, M., ve Fang, C. (2010). The Sustainability of Economic Growth From the Perspective of Human Resources. Leiden: Brill.

  İnternet kaynakları için örnek kaynak gösterimi
  OECD (2015). Main Economic Indicators, Volume 2015 Issue 6, OECD Publishing. http://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators/volume-2015/issue-6_mei-v2015-6-en (Erişim:15.06.2015).
  TÜİK (2015). Dış Ticaret İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr. Erişim: 10.05.2015)