XL. YIL
XXXVIII. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

19-23 Nisan 2019
Richmond Pamukkale Thermal - Pamukkale / Denizli

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kabul edilen bildirilere ilişkin bildirim 7 Ocak 2019 tarihinde yapılacaktır. İlginize teşekkür ederiz.

"Kırk Yılın Muhasebesi ve Yeni Hayallerimiz"

2019 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsünce 19-23 Nisan 2019 tarihleri arasında Denizli-Pamukkale, Richmond Termal Hotel'de gerçekleştirilecek olan 38.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu'na bildiri vermeye sizleri davet etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz.

İ.Ü.İ.F. Muhasebe Enstitüsü tarafından başlatılmış olan ve 2019 yılında kırkıncı yılını dolduracak olan Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumlarının otuzsekizincisinin düzenlenecek olması ülkemizde Muhasebe Eğitimi alanında bilimsel bir toplantının sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Bugüne kadar Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumları, muhasebe bilimine değerli katkılar sağlamıştır. Günümüzde tüm kurumlarda hesap verebilirlik ve şeffaflık giderek ön plana çıkmaktadır. Globalleşen bir dünyada muhasebenin işletmelerde önemi ve bunu destekleyecek olan muhasebe eğitiminin rolü giderek artmaktadır.

Sempozyumun bu yılki ana teması "Kırk Yılın Muhasebesi ve Yeni Hayallerimiz" olarak belirlenmiş olup, bu ana tema ve aşağıdaki konu başlıklarıyla ilgili bildiriler kabul edilecektir:

  • Türkiye'de Muhasebenin Tarihsel Gelişimi
  • Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
  • Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu
  • İşletmelerin Muhasebe Eğitimi Üzerine Görüşleri ve Beklentileri
  • Türkiye'de Muhasebenin ve Muhasebe Eğitiminin Geleceği

Sempozyumun amacı farklı üniversitelerdeki öğretim üye ve yardımcılarını, iş dünyasını ve muhasebe meslek mensuplarını, lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek, geniş katılımlı akademik bir tartışma ortamı yaratmak, fikir alış verişinde bulunmak, gerek geçmişe ilişkin gerekse güncel gelişmeler konusunda bilgilendirme yapmaktır.

Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metni "Bildiriler Kitabı"nda yayınlanacaktır. Sempozyuma bildiri göndermek isteyen akademisyen ve araştırmacıların özet metin bildirilerini yazım kurallarına uygun şekilde en geç 01 Aralık 2018 tarihine kadar, tam metin bildirilerini ise en geç 08 Şubat 2019 tarihine kadar sempozyumun resmi web sitesi www.turmes.org üzerinden yükleme yapmaları gerekmektedir.

Bu Sempozyuma kabul edilecek bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.